Frågor och svar

Q. Vad är CES?

CES är i grunden ett utbytessystem. Det tillåter oss att byta våra egna snäva kompetensermot andras snäva kompetenser. Det vanliga pengasystemet, som vi känner så väl, är ettannat utbytessytem. Det har, historiskt sett, funnits många olika former av utbytessystem.De har alla hjälpt oss att övervinna besvären med direkt byteshandel. Medan det monetärautbytessystemet använder sig av en värderepresentation för att mediera utbytet, så har CESinget sådant medium. Istället använder det sig av information som sin organiserande princip.Värde överförs från säljare till köpare och ett protokoll som redovisar detta förs. Dessaprotokoll garanterar att köparna ”betalar” för vad de mottagit genom att göra eller säljanågot åt/till någon annan. Detta fungerar lika bra som pengar men det etablerar ett helt annatförhållande mellan människor. I det monetära utbytessystemet är produktionen inriktad motatt maximera mängden av växlingsmediet som kan erhållas, medan produktionen i CES ärinriktad mot att tillgodose behov. Detta innebär att en helt annan logik läggs till grund för våraförhållanden sinsemellan.

Q. Vad innebär det för mig att gå med i CES?

CES är ingen klubb eller organisation utan ett nytt utbytes- eller ”penga”system.Därför ”ansluter” du inte dig eller blir ”medlem” i en förening. Du registrerar dig för attanvända CES som en nytt sätt att bedriva handel, utan at använda din nationella valuta.Du kommer att uppleva att du är en del av ett slags samfund men det är eftersom dukommer att erfara en helt annan anda bland byteshandlarna i CES. CES kännetecknas avöppenhet, vänlighet, ärlighet och förtroende, vilket är ganska annorlunda jämfört med hur duförmodligen upplever det inom det ”gamla” pengasystemet.

Q. Kostar det att gå med i CES?

Det finns flera olika CES-utbytessystem. En del debiterar en årlig prenumerationsavgift i
form av den nationella valutan, andra har inga avgifter i form av konventionella pengar,eller anslutnings- eller medlemsavgifter i form av utbytessystemets egen valuta. Om detinte finns någon prenumerationsavgift så täcks de administrativa kostnaderna av småtransaktionsavgifter (i CES-valuta) som läggs på alla transaktioner, men dessa avgifter träder ikraft först när du börjat handla. Administrationer kräver en inkomst för att fungera och för attkunna främja deras CES-utbytessystemsgrupper.

Q. Hur kan jag börja handla utan några pengar på mitt konto?

CES kräver inte att du har något på ditt konto för att du ska kunna börja handla.Eftersom ”pengar” i det här systemet endast motsvarar en värdeandel eller ”poängräkning” såfinns det inget behov av tillgång till det. Du börjar genom att antingen försätta dig i debet (ejskuld) (sic!). Detta innebär att ditt konto står på minus men till skillnad från om du handlatmed konventionella pengar så betalar du ingen ränta för det och det finns inget stigma kopplattill det (om inte ditt minus växer sig väldigt stort och aldrig minskas). Din debet betyder baraatt du är skyldig communityt varor och tjänster motsvarande värdet av din debet.

Q. Vad förhindrar mig från att bara registrera betalningar på mitt konto så att jag fårmassor av kredit?

Du behöver ingen kredit för att handla så det finns ingen poäng med det. Hur som helst såär din kredit någon annans debet och de kommer att ifrågasätta dina påhittade affärer meddem. Ditt saldo, som är öppet och tillgängligt för alla att se, kommer också att avslöja vad dugör. Det finns ingen anledning att fuska i CES eftersom du lika väl kan försätta dig i debetoch ”betala tillbaka” vad du fått genom att förse andra med varor eller tjänster vid ett senaretillfälle.

Q. Vad händer om någon exploaterar systemet och sedan lämnar communityt utan attha gett något tillbaka?
Detta kan hända men å andra sidan kan det också hända att någon som har gett mer än de tagitlämnar communityt. Om någon exploaterar systemet så är det communityt som belastas, intenågon enskild användare.

Q. Vad händer om någon inte betalar mig för arbete jag utfört för dem?
Det är omöjligt. Du – säljaren – är ansvarig för att själv registrera eller få transaktionenregistrerad och du kommer omedelbart att få kredit för det. I CES är köparen den passivaparten.

Q. Är detta bara ett sätt att slippa betala skatt?
Definitivt inte! Våra motiv är ädla. Vi vill skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle därrikedom fördelas utefter var och ens bidrag, inte utefter din förmåga att ”tjäna pengar”. Iandra länder där dessa system vuxit sig stora har staten antingen ignorerat skattevinkelneftersom det besparar staten pengar som annars gått till välfärdsbetalningar, eller så har maningått en överenskommelse om att förse staten med tjänster. Vår strategi går ut på att jobba föratt staten, när vi blivit så pass stora, borde bli en medlem i CES och delta på vanligt vis. På såvis skulle staten kunna ge sig själv kredit genom de tjänster den utför för alla dess medborgareoch debitera sig själv genom att köpa tjänster av andra medlemmar i CES.

Q. Vad händer om någon tar mer från systemet än de ger tillbaka?
Innan du ingår handelsavtal med någon bör du kontrollera deras salso. Om du ser att de hargjort en hel del inköp och har mycket debet så kan du vägra att handla tills de förbättrat sinställning.

Q. Vad händer om mina tjänster är populära men jag inte kan hitta något jag vill ha?Vad är poängen med mycket kredit om jag inte kan spendera det?
Handla inte om du inte upplever att det finns något att få i utbyte. Allt eftersom fler och flermänniskor går med i communityt så blir det mer och mer sannolikt att någon kommer atterbjuda något som du vill ha. Uppmuntra andra att gå med.

Q. Vad kallas valutan och vad är den värd?
Varje utbytessystem har sitt eget namn för sin valuta. Vår valuta kallas UNITY. Ett vanligtnamn i CES är ”Talents”. En Talent (eller annat namn) är vanligtvis lika med en enhet av dennationella valutan (dollar, rand, pund). Detta är endast för att ge referensramar. CES-valutorär inte kopplade till den nationella valutan så de kan avvika över tid. Dessutom är inte CES-valutor utsatta för inflation. En del utbytessystemsgrupper baserar sin räkneenhet på tid (d.v.s.en timme, en minut).

Q. Hur värderas varor och tjänster?
Handlarna värderar sina egna varor och tjänster genom att använda 1:1-förhållandet mellanderas utbytessystems valuta och den nationella valutan. ”Lagen” om tillgång och efterfrågatillämpas, men inom den slutna gruppens kontext. Detta avviker ofta från hur det gårtill ”utanför”.
Q. Finns det bara ett CES-utbytessystem?Nej, det finns flera etablerade CES-utbytessystem i olika delar av världen, och nya dykerupp hela tiden. Om du vill starta en ny i ditt område så gå till registreringssidan och fyll i blanketten där.

Q. Är det möjligt att handla mellan olika CES-utbytessystem?
Javisst! Alla CES-utbytessystem är länkade och handel mellan olika system är möjligt.CES-valutorna är lika versatila som de nationella valutorna. Detta innebär at du kan handlamed vilken deltagare som helst, nationellt eller internationellt, och dina erbjudanden ärinternationellt gångbara. Valuta som förtjänats på en plats kan spenderas på en annan.