Om oss

Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Det finns ett ljud som förenar oss alla, ljudet av ett hjärtslag.
Tänk dig ljudet av tusen trummor.
Tänk dig ljudet av tusen trummor som alla trummar samma hjärtslag samtidigt.
Om det ljud som är med var och en av oss genom livet kan användas för något gott, tänk dig hur mycket gott som kan komma ur den gemenskapen.

Ovan summerar vad vi är. UnitedBeat är en ideell förening grundad i Sverige. Vårt mål är att skapa en större medvetenhet kring det som förenar oss som människor samt arbeta för en mer rättvis och jämlik värld för alla.

Vi började vår resa under 2010 som en organisation vars mål var att samla in pengar som vi sen ville donera till andra organisationer som redan gör mycket gott i världen. Du kan läsa mer om oss under 'Till minne av', 'Events' och 'FAQ'. Vi har under 2011 påbörjat en resa från att samla in pengar till andra organisationer till att inleda och stödja projekt som arbetar för en bättre värld för alla. Vår värdegrund är baserad på Gemenskap och Jämlikhet. Vi tror att gemenskap skapas genom att vi uppskattar varandras olikheter och respekterar vårt lika värde som människor. Som organisation vill vi arbeta mot segregering, intolerans och ojämlikhet.   

Utbytessystemet (UnitedBeat Community Exchange) är vårt senaste projekt. Det är ett nätverk där människor kan byta varor och tjänster vilket främjar en mer generös kultur istället för en kultur baserad på girighet.

You are here Hem Om Oss