Hur funkar ett utbytessystem?

Hur fungerar det?

CES-utbytessystem sammanställer och distribuerar en katalog av varor och tjänster som erbjuds av registreradeanvändare, såväl som en lista på deras önskningar eller behov. När en användare behöver något somannonseras i katalogen så kontaktas säljaren och utbytet sker.

Köparen ”betalar” säljaren genom att

1.Säljaren registrerar utbytet via mobiltelefon eller dator.

2. Underteckna en utbytesblankett som tillhandahålls av säljaren.

3. Överlämna ett check-liknande utbyteskvitto som registrerar hur mycket köparen har avtalat attdebiteras av säljaren för varan/tjänsten som levererats. Utbyteskvittot överlämnas antingen av säljarentill en gruppadministratör som registrerar summan i det datoriserade systemet eller så registrerasinformationen direkt av säljaren själv.


Omsättningen registreras som kredit för säljaren och som debet för köparen. Det centrala bokföringssystemet registrerar byteshandlarnas relativa handelspositioner.


De med kredit kan göra anspråk på varor och tjänster hos communityt motsvarande värdet av deras kredit och demed debet blir skyldiga communityt varor och tjänster motsvarande värdet av deras debet. Byteshandlare mottarregelbundet kontoutdrag som listar deras byten och redovisar deras saldo vid slutet av perioden. Information omandra byteshandlares handelspositioner förhindrar skrupelfria köpare från att exploatera systemet. Nyhetsbrevhjälper till att etablera länkar och att förbättra känslan av gemenskap i systemet.

You are here Utbytessystem (Community Exchange System) Hur funkar Utbytessystemet?